top of page

Pomáhám s optimalizací procesů, přechodem na agilní metodiky a budováním agilních týmů, ale také s krizovým řízením a budováním kultury změny, abych pomohl organizacím přemýšlet směrem k jejich produktům tak, aby se mohly lépe přizpůsobovat svým výzvám, potřebám zákazníků a neustálým změnám.

Zdenek_Blazek_signature.png

Kdo jsem?

Jsem vystudovaný ekonom, který jako zodpovědný i zkušený projektový manažer, certifikovaný SCRUM MASTER, agilní kouč, startupový mentor v oblasti MVP a konzultant strategického managementu a marketingu, pomáhá skrze agilní metodiky s vytvářením a řízením fungujících projektových/podnikových procesů nezbytných pro vývoj skvělých produktů.

V rámci mentoringu příležitostně pomáhám s auditem řízení značek / produktů a jejich nasměrování k hodnotnému budoucímu rozvoji v souladu s marketingovou strategií. Navíc i díky letitým zkušenostem v marketingu (od 2009) jsem v roce 2015 získal české ocenění Czech Marketing Awards za implementaci 360stupňového marketingu.

Vše dělám s nezaměnitelnou vášní pro jednoduše fungující procesy skrze digitální automatizaci s prvky agile, které přinášejí „výsledky“ (nejenom KPI). Jsem fanouškem do agilních metodik (pracuji se Scrum, Kanban, Lean frameworky). Preferuji tvůrčí flexibilitu, stejně jako inovativní vizuální identitu a funkční design produktu, který se pro zákazníky stane lovebrandem.

Jako člověk s vrozenou empatií nabízím jiný pohled na problematiku projektového řízení, kde prostřednictvím otevřené zpětné vazby a transparentních kroků přináším do celé firmy/projektu pochopení důležitosti správného nastavení plánu (via OKR) a potřebné strategie s důrazem na vytyčené „milestones“ v souladu se zdroji a potřebným time managementem celého týmu.

Fascinuje mě všudypřítomná digitalizace ve všech fázích vývoje, proto vždy koukám do budoucnosti a díky své zvídavosti hledám nejpravděpodobnější trendy budoucího vývoje (#techstartups, #marketplace, #metaverse, #digitalcurrency, #prompting, #datascraping, #automation5.0, #IoT, #healthdigitalization, #AI_ML).

Dominantní trendy se snažím pochopit, naučit a do projektů včas a funkčně implementovat.

Project Management  Agile 
Marketing Strategy 

 Branding   ChatGPT Prompts

Change Management

Digitalization    Scrum / Kanban 

Mentoring & Leadership

Zdenda2.JPG

Chci být součástí inovativních projektů, které vidí do budoucnosti a jsou schopné poskytovat zákazníkům přidanou hodnotu.

Považuji se za člověka, který je zodpovědný, strukturovaný a loajální. Rád pracuji s procesy a pořádkem, ale nebráním se ani živelnějším strukturám. Je pro mě velmi důležité, abych vždy odvedl tu nejlepší práci pro můj tým a firmu. Díky své empatii dokážu navnímat, co je pro kolegy žádoucí a potřebné a s přirozenou autoritou je dokáži správně vést k lepší efektivitě. K projektům přistupuji s respektem a poctivou péčí. Zásadní je pro mě pochopit potřeby zákazníka, pro kterého se daný produkt/služba designuje, což navíc přináší i lepší kontrolu nad očekávanými výsledky.

 

Vždy se snažím být na vrcholu trendů a postupů v oboru a používat je ve svěřených projektech. Jako certifikovaný Scrum Master se rovněž věnuji agilnímu koučingu. Dbám na otevřenou komunikaci a vytváření prostředí, ve kterém mohou všichni konstruktivně sdílet své nápady a budovat efektivní týmovou spolupráci.

Mým cílem je spoluvytvářet produkty, které jsou intuitivní, bezpečné a dlouhodobě fungující.

bottom of page